(VER)BOUWPLANNEN?

NEEM CONTACT OP

VERGUNNINGSVRIJ

Bij de verbouw van uw woning is het belangrijk om te weten wat er gebouwd mag worden.
De eerste stap is om te kijken of de gewenste aanbouw binnen de regels van vergunningsvrij bouwen valt. Is dit het geval dan is de aanbouw niet vergunningsplichtig, prettige hieraan is
dat zowel tijd als geld scheelt: geen doorlooptijd bij de gemeente en geen bouwleges. De vergunningsvrije regels zijn soms lastig te volgen, wij kunnen voor u deze
check uitvoeren en u daarmee uitsluitsel geven of de bouwplannen voldoen aan de regels vergunningsvrij.

Voldoen de bouwplannen niet aan de regels vergunningsvrij dan zal er gekeken moeten worden of de bouwplannen wel passen binnen de regels van het bestemmingsplan.
In een bestemmingsplan staat vastgelegd hoeveel, hoe hoog en op welke positie er gebouwd mag worden.

Past het plan hierbinnen dan zal er een vergunning moeten worden aangevraagd. Wij kunnen voor u inzichtelijk maken wat de mogelijkheden binnen het
bestemmingsplan zijn en indien gewenst voor u de vergunningsaanvraag verzorgen. Ook bij het nieuw bouwen van een woning kan het interessant zijn om te kijken of er
vergunningsvrij mogelijkheden zijn om de woning te vergroten.

Het kan soms voorkomen dat de woning volgens kavelpaspoort of bestemmingsplan een maximale inhoud heeft, maar dat middels een vergunningsvrij onderdeel de woning in
werkelijkheid groter kan worden gebouwd. Hulp nodig in deze beginfase van uw planvorming? Neem contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden.